Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 17 zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Nidzica w sezonie zimowym 2016/2017” Oferty należy składać w: Przedsiębiorstwie Usługowym Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Kolejowa 17 13-100…

POSTĘPOWANIE W TRYBIE „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” ZGODNIE Z REGULAMINEM WEWNĘTRZNYM UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PRZEZ PUGK SP. Z O.O. W NIDZICY. na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: „ Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej ”. Załączniki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja istotnych warunków…

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn dla Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.” informacja-na-strone wysokosc-srodkow-przenzaczonycn-na-przetarg   Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w: Przedsiębiorstwie Usługowym Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Kolejowa 17 13-100 Nidzica Pokój nr 6  – do dnia…

Nidzica, 2016.09.30     dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: „ Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego  sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej ”     UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA   Uprzejmie informujemy, że dniu 30.09.2016 roku Zamawiający, działając na podstawie § 45 ust.2 REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ…

ZAPYTANIE OFERTOWE   (nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – art. 4 pkt 8 ustawy. Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Przedsiębiorstwie Usługowym Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 17 Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień w Przedsiębiorstwie Usługowym Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nidzicy) Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej…

POSTĘPOWANIE W TRYBIE „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” ZGODNIE Z REGULAMINEM WEWNĘTRZNYM UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PRZEZ PUGK SP. Z O.O. W NIDZICY. na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: „ Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej ”. Załączniki do pobrania: Ogłoszenie przetargu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia…

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego – dla przedsięwzięcia: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej”. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę: P.P.H.U. „JUWA” Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski 15-084 Białystok, ul.E.Orzeszkowej 32…

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliwa do pojazdów na potrzeby Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nidzicy. Nr sprawy: 01/14. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą…

Page 3 of 3 1 2 3
© 2017-2022 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media, Hosting zapewnia: cmHost