Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja sieci cieplnej z przyłączami od budynku Żeromskiego 4 do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ul. Wyborskiej 12 wraz z podłączeniem Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Wyborskiej 10 oraz budynku PSS Społem przy ul. Plac Wolności 9. Zakres projektu oznaczony został na mapie – T…

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media