Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów  i maszyn dla Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy w ilości: – olej napędowy – 40 000 l – benzyna bezołowiowa – 3 500l – skroplony gaz ropopochodny (LPG) – 1 000l Oferty należy składać w: Przedsiębiorstwie Usługowym Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  ul. Kolejowa 17,…

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media