ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliwa do pojazdów na potrzeby Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nidzicy. Nr sprawy: 01/14.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AUTO-COMPLEX”

Grzebski Mariusz

13-100 Nidzica

Działdowska 14A

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

© 2017-2022 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media, Hosting zapewnia: cmHost