Poniżej przedstawiamy ceny i stawki opłat stosowane przez PUGK Sp. z o.o. w Nidzicy w związku z nowelizacją ustawy, obowiązujące od 01.10.2022 do 31.12.2023 dla odbiorców uprawnionych art. 4. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zgodnie z Art. 3a. ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz. U. 2022.1967 z dnia 2022.09.19) informuje, że od 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia…

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media