PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej, posiadającej deklarację zgodności CE ładowarki teleskopowej.   INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Koperta powinna posiadać następujące oznaczenia: 1) nazwę i adres Zamawiającego : Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. Kolejowa17 13-100 NIDZICA 2) nazwę zamówienia, 3) nazwę i…

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2018r. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nidzicy, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie planuje przeprowadzić w 2018r. Plan postępowań na rok 2018 Plan postępowań –…

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media