W związku z organizacją sprzedaży zniczy i kwiatów w okresie święta Wszystkich Świętych 2023 roku zapraszamy do skorzystania z miejsc handlowych, które zlokalizowane będę przy ulicy Tatarskiej w Nidzicy, przed parkingiem dla samochodów osobowych, po lewej stronie. Dokładna lokalizacja przedstawiona jest na zdjęciach. Osoby chętne do korzystania z miejsc mogą swoje oferty składać w formie papierowej w sekretariacie PUGK przy ulicy Kolejowej 17 w Nidzicy lub drogą elektroniczną pod adresem email: sekretariat@pugknidzica.com.pl do dnia 19.10.2023r. Oferta musi zawierać wszystkie dane, niezbędne do wystawienia faktury, proponowaną cenę, dane teleadresowe oferenta.

Cena wywoławcza jednego miejsca wynosi 1 300,00 złotych brutto.

O kolejności przydziału miejsca decyduje wartość oferty lub jej data i godzina wpływu. Planowanych jest 7 miejsc, które numerowane będą od 1 do 7 licząc od parkingu. Informację o wynikach przekażemy do osób zainteresowanych do 20.10.2023 r. Więcej szczegółów pod numerem telefonu 896252428 lub 896252262.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media