Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. posiada na sprzedaż: kocioł cieczowy niskotemperaturowy VIESSMANN PAROMAT SIMPLEX – szt. 2 Viessmann paromat-simplex 1400 , Viessmann paromat-simplex 1140 komin stalowy – szt. 1  Komin stalowy węglowy kominy stalowe gazowe – szt. 2  Kominy stalowe gazowe Oferty można składać w sekretariacie P.U.G.K. ul. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica lub…

Na podstawie Art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii, tj. obowiązku publikacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa informacji dotyczącej procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w cieple dostarczonym do sieci ciepłowniczej informujemy, że udziały…

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nidzicy, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2019r. Plan postępowań na 2019 rokPobierz

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media