OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn dla Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.” informacja-na-strone wysokosc-srodkow-przenzaczonycn-na-przetarg   Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w: Przedsiębiorstwie Usługowym Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Kolejowa 17 13-100 Nidzica Pokój nr 6  – do dnia…

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media