Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Kolejowa 17 , 13-100 Nidzica w związku z zamiarem zakupu biomasy w ilości 15 000 mp zrębki leśnej oraz 5 000 mp zrębki tartacznej w sezonie grzewczym 2023-2024 zaprasza do złożenia oferty. * Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Przedsiębiorstwie Usługowym Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 13-100…

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media