ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego – dla przedsięwzięcia:

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej”.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

P.P.H.U. „JUWA”

Jerzy Brynkiewicz

Waldemar Filipkowski

15-084 Białystok, ul.E.Orzeszkowej 32

Uzasadnienie wyboru: najwyższa ilość punktów uzyskana przy ocenie złożonych ofert.

© 2017-2022 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media, Hosting zapewnia: cmHost