Nidzica, 2016.09.30     dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: „ Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego  sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej ”     UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA   Uprzejmie informujemy, że dniu 30.09.2016 roku Zamawiający, działając na podstawie § 45 ust.2 REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ…

ZAPYTANIE OFERTOWE   (nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – art. 4 pkt 8 ustawy. Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Przedsiębiorstwie Usługowym Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 17 Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień w Przedsiębiorstwie Usługowym Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nidzicy) Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej…

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media