„Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego nowej minikoparki dla Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.” 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej minikoparki. 2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 43260000 – 0 – koparki mechaniczne 66114000 – 2 – usługi leasingu finansowego…

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nidzicy, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2020r. plan-postępowań-2020Pobierz

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media