Wykonanie projektu budowlanego dla przedsięwzięcia: ” Budowa kotłowni opalanej biomasą (zrębki drzewne) o mocy 5 MW w ramach rozbudowy systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji niskiej emisji – etap IV” POSTANOWIENIA OGÓLNE Procedura udzielania zamówienia. Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od progu unijnego, w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 2 ustawy…

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media