POSTĘPOWANIE W TRYBIE „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO”

ZGODNIE Z REGULAMINEM WEWNĘTRZNYM

UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PRZEZ PUGK SP. Z O.O. W NIDZICY.

na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

„ Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego

wykorzystania energii cieplnej ”.

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Regulamin udzielania zamówień przez PUGK

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienie

Wyjaśnienie II

Formularz cenowy kotłownia ver2

Wyjaśnienie III

Wyjaśnienie IV

Wyjaśnienie V

Wyjaśnienie VI

Wyjaśnienie VII

Ogrodzenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie VIII – „Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 02.01.2017 r godz.10.00”

Wyjaśnienie IX

Formularze cenowe sieci

Wyjaśnienie X

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media Group, Hosting zapewnia: cmHost