ZAPYTANIE OFERTOWE:  dotyczy: wykonania pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy Nidzica, zarządzanych przez PUGK Sp. z o.o.  według załączonego wykazu.   Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy Nidzica według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia…

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media