Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn dla Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej…

W dniu 14 października 2020r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  przy ul. Kolejowej 17…

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa  fabrycznie nowego ciągnika do prac związanych z utrzymaniem dróg….

Taryfa-dla-ciepła-2020

Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs: Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy Spółka z o.o….

Oferty należy składać w:             Przedsiębiorstwie Usługowym Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.              ul….