PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej, posiadającej deklarację zgodności CE ładowarki…

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2018r. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością…

OGŁOSZENIE O PRZETARGU   Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy ogłasza I…

OGŁOSZENIE w dniu 28.12.2017r. na tablicy ogłoszeń Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wywieszono…

  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do…

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy – budowa kotłowni miejskiej bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania…