„Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy – budowa kotłowni miejskiej bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania…

Regulamin określa zasady i porządek przeprowadzenia licytacji ustanej, zwana dalej „licytacją” zorganizowanej w celu wyłonienia…

ZAPYTANIE OFERTOWE na monitoring systemu alarmowego w trybie interwencyjnym, instalacji kamer oraz monitoring mienia należącego…

ZAPYTANIE OFERTOWE – Zakup wraz z dostawą elementów do budowy przyłączy sieci cieplnej. Przedmiotem zamówienia jest…

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego na terenie Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki…

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa biomasy w latach 2017-2020. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT: Dostawca może…