Zamówienie jest udzielane w trybie podstawowym, z możliwością przeprowadzenia negocjacji z ograniczoną liczbą wykonawców. Postępowanie…

W związku z organizacją sprzedaży zniczy i kwiatów w okresie święta Wszystkich Świętych 2021 roku…

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z .o.o. w Nidzicy prowadzi sprzedaż garaży blaszanych o wym….