Witamy na stronie PUGK Nidzica

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

 „ Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego  sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej ”.

O G Ł O S Z E N I E

 

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w  Nidzicy ul. Kolejowa 17  zaprasza firmy budowlane do składania ofert na wykonanie  w budynku  mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej w Nidzicy ul.Konopnickiej 12 B będącej w naszym Zarządzie.

  • wymiana obróbek blacharskich na dachu
  • remontu trzech balkonów
  • wymiana drzwi wejściowych do budynku

 

     Termin składania ofert 26 sierpień 2016 roku do godziny 12 w Sekretariacie  Spółki  przy ul. Kolejowej 17.

 

Niezbędne informacje można uzyskać w Dziale Technicznym PUGK Nidzica pokój Nr 14 w godzinach 600 -1400

Uprawniona osoba do kontaktów z oferentami  – Wojciech Wasilewski

telefon  502 731 044

Otwarcie ofert i wybór oferenta odbędzie  się w biurze PUGK w  Nidzicy

  1. Kolejowa 17 przy udziale Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządcy w terminie wyznaczonym przez Wspólnotę.

Kosztorys ślepy

 

——————————————————————————-

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w  Nidzicy ul. Kolejowa 17  zaprasza firmy budowlane do składania ofert na wykonanie wymiany pokrycia dachu  na budynku  mieszkalnym Wspólnoty mieszkaniowej Żelazno 2A będącej w naszym Zarządzie.

Termin składania ofert 5 sierpień 2016 roku do godziny 12 w Sekretariacie Spółki  przy ul. Kolejowej 17.

 Niezbędne informacje można uzyskać w Dziale Technicznym PUGK Nidzica pokój Nr 14 w godzinach 600 -1400

Uprawniona osoba do kontaktów z oferentami  – Wojciech Wasilewski tel 502731044

Otwarcie ofert i wybór oferenta odbędzie  się w biurze PUGK w  Nidzicy ul. Kolejowa 17 przy udziale Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządcy w terminie wyznaczonym przez Wspólnotę.

Zakres prac – remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w miejscowości Żelazno 2A,

– Przedmiar robót

Opis stanu istniejącego_POP_13-2016_Nidzica_Żelazno_2A

-K2_POP_21-50_13-2016_Żelazno_2A_1-50-Model

-K1_POP_1-100_13-2016_Żelazno_2A_1-100-Model

——————————————————————

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy

Tytuł