POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica Przedmiot zamówienia: Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU – dla przedsięwzięcia: „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji niskiej emisji etap…

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media