Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Kolejowa 17 , 13-100 Nidzica w związku z zamiarem zakupu biomasy w ilości 15 000 mp zrębki leśnej oraz 5 000 mp zrębki tartacznej w sezonie grzewczym 2023-2024 zaprasza do złożenia oferty. * Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Przedsiębiorstwie Usługowym Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 13-100…

POSTĘPOWANIE W TRYBIE „ZAPYTANIA OFERTOWEGO” prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica Przedmiot zamówienia: Wykonanie kompleksowej usługi – wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia (zgłoszenia) na budowę – dla przedsięwzięcia: „ Budowa kotłowni opalanej biomasą o…

UCHWAŁA-2-2023 Załącznik-do-uchwały-nr-2-2023-regulamin-komisji-przetargowej Załącznik-do-Uchwały-nr-2-2023-regulamin-zamówień- Załącznik-nr-1-Oświadczenie-członka-komisji-przetargowej-do-regulaminu-komisji-przetragowej Załącznik-Nr-1-do-RZ-Wniosek-o-wszczęcie-postępowania Załącznik-Nr-2-RZ-Wniosek-szacowanie-wartości

 „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji niskiej emisji etap III”, to kolejny projekt Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy. Na realizację przedsięwzięcia otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków NFOŚiGW. Spółce przyznano dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 50% wydatków kwalifikowanych projektu. Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 3…

ZAPYTANIE OFERTOWE „Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego typu kombivan w formie leasingu operacyjnego” 1.Warunki techniczne pojazdu: Rok produkcji 2023 (fabrycznie nowy), Ilość miejsc: 5 i więcej, Ilość drzwi: 5, drzwi drugiego rzędu  siedzeń po obu stronach pojazdu, drzwi przestrzeni bagażowej – dowolne, Minimalna pojemność przestrzeni bagażowej: 750 litrów przy zachowaniu 5 miejsc siedzących, Kolor:…

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media