Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nidzicy, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późń. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie planuje przeprowadzić w 2017r. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

O G Ł O S Z E N I E     Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy ul. Kolejowa 17 zaprasza do składania ofert na wykonywanie bieżących robót remontowych i konserwacyjnych instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych będących w naszym Zarządzie.   Termin składania ofert do dnia 10 stycznia 2017r.  do godz….

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media