Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego :

Przedsiębiorstwo Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego nr 7 położonego w Nidzicy w budynku przy ul. 1 Maja 13, usytuowanego na parterze, składającego się z 1 pomieszczenia oraz wc o łącznej powierzchni użytkowej 16,90 m2.

Cena wywoławcza stawki bazowej czynszu  najmu w wysokości 20 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie + należny podatek VAT w wysokości 23%, która podlegać będzie waloryzacji na początek każdego roku kalendarzowego o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni – publikowanego przez Prezesa GUS.

Wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej stawki bazowej czynszu netto zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy nr 33 8834 0009 2001 0000 2017 0001 (Bank Spółdzielczy) w terminie do dnia 16.02.2024r. w wysokości  83,15 zł (z dopiskiem wadium na lokal użytkowy 1 Maja 13), które zostanie zaliczone na poczet przyszłych opłat czynszowych uczestnikowi, który przetarg wygrał.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy ul. Kolejowa 17 w dniu 19 lutego 2024r. o godz. 10.00.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media