Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 17 zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie w formie leasingu operacyjnego  dostawy  zamiatarki ciągnionej Pronar ZMC 2.0. Ofertę należy złożyć do 27.03.2017r. do godz. 1000: osobiście w siedzibie Spółki – ul. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica, pocztą na adres…

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media