Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawy, usługi lub roboty budowlane poniżej wartości 30 000 euro. 1.Przedmiot zamówienia: Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami – do IV konkursu POIS/1.5/2018 „Efektywna dystrybucja ciepła i     chłodu” (NFOŚiGW) dla inwestycji p.n.: „Modernizacja i rozbudowa…

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media