ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego – dla przedsięwzięcia: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej”. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę: P.P.H.U. „JUWA” Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski 15-084 Białystok, ul.E.Orzeszkowej 32…

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media