1. Przedmiot postępowania jest sprzedaż i dostawa do siedziby firmy Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzica przyczepy leśnej wraz z zamontowanym na niej żurawiem hydraulicznym, finansowanego w formie leasingu. 2. Ogólne zasady finansowania. – Waluta: PLN, – Stopa oprocentowania: stała niezmienna przez cały czas trwania umowy, – Okres finansowania: do 3 lat,…

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media