Regulamin określa zasady i porządek przeprowadzenia licytacji ustanej, zwana dalej „licytacją” zorganizowanej w celu wyłonienia najemców miejsc handlowych przy ul. Tatarskiej w Nidzicy w okresie święta Wszystkich Świętych 2017. Organizatorem licytacji oraz miejsc handlowych jest Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nidzicy, zwane dalej „Organizatorem”. Licytacja odbywa się w obecności osób, dalej…

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media