ZAPYTANIE OFERTOWE na monitoring systemu alarmowego w trybie interwencyjnym, instalacji kamer oraz monitoring mienia należącego do Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy ul. Kolejowa 17. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się o przesłanie oferty na monitoring systemu alarmowego w trybie interwencyjnym, instalacji kamer oraz monitoring mienia należącego do Przedsiębiorstwa…

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media