Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w skład którego wchodzą Zakłady: Oczyszczania, Zieleni, Energetyki Cieplnej oraz Pogrzebowy, powstało w 1992 roku w wyniku podziału TPGKiM znajdującego się przy ulicy Jagiełły 6.

W grudniu 2013 r, nastąpiło połączenie dwóch gminnych spółek – PUGK Sp. z o. o. w Nidzicy z ZBM Sp. z o. o. w Nidzicy. W wyniku tego połączenia w naszej Spółce powstał nowy zakład – Zakład Budynków Mieszkalnych. Głównym zadaniem zakładu jest gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi i gminnym zasobem mieszkaniowym. Zakładowi powierzono również zadania gospodarowania targowiskiem miejskim i obsługą szaletu miejskiego.

Siedziba  Spółki znajduje się przy ulicy Kolejowej 17.

Tam też znajduje się:

Zakład Oczyszczania

Zakład Zieleni

Zakład Zarządzania Nieruchomościami

Zakład Energetyki Cieplnej usytuowany jest przy ulicy Rataja 11, gdzie znajduje się Główna Kotłownia Miejska obsługująca budynki wielorodzinne znajdujące się przy ulicy Warszawskiej i Kościuszki w Nidzicy. Zakład ten ma też dwie odrębne mniejsze kotłownie. Pierwsza przy ulicy M. Konopnickiej, a druga przy Alei Wojska Polskiego oraz wiele węzłów cieplnych na terenie całego miasta. W najbliższym czasie planowana jest modernizacja kotłowni przy ul. Rataja 11.

Zarządca Cmentarza mieści się w Kaplicy Cmentarnej na terenie Cmentarza Komunalnego w Nidzicy przy ulicy Tatarskiej 2.