Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn dla Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Spółka. z o.o. w Nidzicy w ilości:   L.p. Nazwa artykułu Kod CPV Jednostka Ilość do zakupienia 1 Olej napędowy 09134100 – 8 Litr 45000,00 2 Benzyna bezołowiowa 09132100 – 4 Litr…

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy – budowa kotłowni miejskiej bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy” Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje, że 13 listopada  2017 r. podpisało w Warszawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie nr POIS.01.01.01-00-0010/17-00 Projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy – budowa kotłowni miejskiej bazującej…

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media