Podstawowe dane techniczne stacji gazowej średniego ciśnienia: Typ stacji: KSPR Producent stacji: UNION Sp. z o.o. Rok produkcji: 1996 Przepustowość: 2000 m3/h Ciśnienie wlotowe: 0,4 MPa Ciśnienie wylotowe: 30 kPa Średnica wlotu: 150 mm Średnica wylotu: 200  mm Stacja pracowała do końca kwietnia 2017 roku. Przeglądy stacji zlecone były dla Spółki PSG. Pełna dokumentacja ruchowa…

© 2017-2024 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media