POSTĘPOWANIE W TRYBIE „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” ZGODNIE Z REGULAMINEM WEWNĘTRZNYM UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PRZEZ PUGK SP. Z O.O. W NIDZICY. na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: „ Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej ”. Załączniki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja istotnych warunków…

POSTĘPOWANIE W TRYBIE „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” ZGODNIE Z REGULAMINEM WEWNĘTRZNYM UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PRZEZ PUGK SP. Z O.O. W NIDZICY. na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: „ Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej ”. Załączniki do pobrania: Ogłoszenie przetargu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia…

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego – dla przedsięwzięcia: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej”. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę: P.P.H.U. „JUWA” Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski 15-084 Białystok, ul.E.Orzeszkowej 32…

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliwa do pojazdów na potrzeby Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nidzicy. Nr sprawy: 01/14. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą…

© 2017 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media Group, Hosting zapewnia: cmHost