Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. posiada na sprzedaż: kocioł cieczowy niskotemperaturowy VIESSMANN PAROMAT SIMPLEX – szt. 2 Viessmann paromat-simplex 1400 , Viessmann paromat-simplex 1140 komin stalowy – szt. 1  Komin stalowy węglowy kominy stalowe gazowe – szt. 2  Kominy stalowe gazowe Oferty można składać w sekretariacie P.U.G.K. ul. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica lub…

ZAPYTANIE OFERTOWE:  dotyczy: wykonania pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy Nidzica, zarządzanych przez PUGK Sp. z o.o.  według załączonego wykazu.   Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy Nidzica według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia…

POSTĘPOWANIE W TRYBIE „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” ZGODNIE Z REGULAMINEM WEWNĘTRZNYM UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PRZEZ PUGK SP. Z O.O. W NIDZICY. na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: „ Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej ”. Załączniki do pobrania: Ogłoszenie przetargu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia…

W zeszłym roku centrum miasta ozdobiły rabaty i donice, w których zasiane różnokolorowe sadzonki ożywiły i rozweseliły nidzicki rynek i jego okolicę. Ten rok pod tym względem nie będzie się różnił od poprzedniego. Pierwsze sadzonki zostały nasadzone. Nidzicki rynek wraz z nadejściem wiosny nabrał kolorów. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zadbało aby pomimo zmiennej aury za oknem…

Zakończył się pierwszy etap modernizacji kotłowni – zarząd spółki uzyskał wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę. Czy wiąże się to z utrudnieniami dla odbiorców ciepła i czy dzierżawcy garaży stracą miejsca pod garaże mieszczące się przy ul. Traugutta? 31 marca odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim dotyczące zakończenia pierwszego etapu przebudowy kotłowni przy ul. Rataja. W…

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego – dla przedsięwzięcia: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej”. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę: P.P.H.U. „JUWA” Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski 15-084 Białystok, ul.E.Orzeszkowej 32…

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliwa do pojazdów na potrzeby Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nidzicy. Nr sprawy: 01/14. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą…

© 2017 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media Group, Hosting zapewnia: cmHost