Ogłoszenie 00. Regulamin udzielania zamówień przez pugk 001.ZAŁĄCZNIK NR_2.3 do regulaminu udzielania zamówień 01.SIWZ sieci i węzły_ przetarg-28.06.2019 02.Załącznik NR 2 – opis zamówienia-sieci i węzły – 28.06.2019 03.Załącznik NR 3 – 28.06.2019 04.0.Załącznik NR 4 – 28.06.2019 04.1.Załącznik NR 4-1 FC – sieci cieplne-28.06.2016 04.2.Załącznik NR 4-2 FC – węzły cieplne-28.06.2019 04.3.Załącznik NR 4-3…

Dane techniczne pojazdu: – Pojazd typu 4×2, DMC 12t, przystosowany do ruchu prawostronnego, – Silnik – wysokoprężny, poziom emisji spalin Euro VI, układ rozruchu zimnego silnika, bez dodatkowej przystawki odbioru mocy silnika, – Manualna skrzynia biegów, – Zawieszenie – oś przednia resory piórowe lub pneumatyczne o nośności min. 4t, oś tylna pneumatyczna o nośności min….

„Zakup i dostawa (w formie leasingu operacyjnego) nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe dla Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.” Dane techniczne pojazdu: Pojazd typu 4×2, DMC 12t, przystosowany do ruchu prawostronnego,Silnik – wysokoprężny, poziom emisji spalin Euro VI, układ rozruchu zimnego silnika, bez przystawki odbioru mocy silnika,Manualna skrzynia biegów,Zawieszenie – oś przednia…

Przetarg na „Zakup paliwa do pojazdów i maszyn dla Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.”     Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów  i maszyn dla Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy w ilości:   L.p. Nazwa artykułu Kod CPV Jednostka Ilość do zakupienia – l 1 Olej napędowy…

Przetarg na „Zakup paliwa do pojazdów i maszyn dla Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.”     Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów  i maszyn dla Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy w ilości:   L.p. Nazwa artykułu Kod CPV Jednostka Ilość do zakupienia – l 1 Olej napędowy…

NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji niskiej emisji – etap przyłącze do Szkoły Podstawowej nr 3”. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy. Termin zakończenia: Całość przedsięwzięcia – 30.11.2019 r. W związku z tym, że zamówienie…

Przedmiot zamówienia: Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji niskiej emisji.   Termin składania ofert: 05.10.2018r. godz. 10:00   Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Paweł Łazicki e-mail: p.lazicki@pugknidzica.com.pl  tel. 89 625-24-28 Załączniki: Formularz ofertowy ogłoszenie o zamówieniu Regulamin udzielania…

ZAPYTANIE OFERTOWE „Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018  zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przestawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki”   Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z…

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawy, usługi lub roboty budowlane poniżej wartości 30 000 euro. 1.Przedmiot zamówienia: Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami – do IV konkursu POIS/1.5/2018 „Efektywna dystrybucja ciepła i     chłodu” (NFOŚiGW) dla inwestycji p.n.: „Modernizacja i rozbudowa…

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej, posiadającej deklarację zgodności CE ładowarki teleskopowej.   INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Koperta powinna posiadać następujące oznaczenia: 1) nazwę i adres Zamawiającego : Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. Kolejowa17 13-100 NIDZICA 2) nazwę zamówienia, 3) nazwę i…

Page 1 of 31 2 3
© 2017-2022 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media, Hosting zapewnia: cmHost