Przedmiot zamówienia:

Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji niskiej emisji.

 

Termin składania ofert: 05.10.2018r. godz. 10:00

 

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Paweł Łazicki e-mail: p.lazicki@pugknidzica.com.pl  tel. 89 625-24-28

Załączniki:

Formularz ofertowy

ogłoszenie o zamówieniu

Regulamin udzielania zamówień przez PUGK

zał 5 wzór umowy

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień na dostawy usługi roboty budowlane przez PUGK

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017-2022 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media, Hosting zapewnia: cmHost