Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn dla Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Spółka. z o.o. w Nidzicy w ilości:

 

L.p. Nazwa artykułu Kod CPV Jednostka Ilość do zakupienia
1 Olej napędowy 09134100 – 8 Litr 45000,00
2 Benzyna bezołowiowa 09132100 – 4 Litr 3500,00
3 Skroplony gaz ropopochodny (LPG) 09133000 – 0 Litr 1 200,00

 

  1. Wykonawca zapewnia jakość oferowanych paliw zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 9 października 2015r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015r. poz. 1680) oraz Rozporządzenia Ministra Energii z 14 kwietnia 2016r w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego LPG ( U. 2016 poz. 540).

 

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

  1. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
  2. Miejsce realizacji : stacja benzynowa Dostawcy.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w:

Przedsiębiorstwie Usługowym Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Kolejowa 17

13-100 Nidzica

Pokój nr 6 – do dnia 05-12-2017 do godz. 10:00

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia ofert:

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Kolejowa 17

13-100 Nidzica

Pokój nr 6 – dnia 05-12-2017 o godz. 11:00

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik-nr-1-Formularz-ofertowy-wykonawcy

Załącznik-nr-2-Formularz-cenowy

Zalacznik nr 3

załącznik nr 4 – oswiadczenie o spelnianiu warunkow

załącznik nr 5 przynależność do grupy kapitałowej

Zalacznik-nr-6-Umowa-wzór

Pytania i odpowiedzi do postępowania na zakup paliw

informacja o wysokości środków

informacja z sesji otwarcia

zawiadomienie o wyborze oferty

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017-2022 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media, Hosting zapewnia: cmHost