Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nidzicy, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późń. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie planuje przeprowadzić w 2017r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media Group, Hosting zapewnia: cmHost