O G Ł O S Z E N I E

 

 

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy ul. Kolejowa 17 zaprasza do składania ofert na wykonywanie bieżących robót remontowych i konserwacyjnych instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych będących w naszym Zarządzie.

 

Termin składania ofert do dnia 10 stycznia 2017r.  do godz. 1000

pokój nr 6 (Sekretariat) PUGK ul. Kolejowa 17 13-100 Nidzica

 

Niezbędne informacje można uzyskać w Dziale Technicznym PUGK Nidzica pokój nr 14 w godz. 700– 1500.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Wojciech Wasilewski

tel. kontaktowy: 502 731 044

 

Ogłoszenie

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media Group, Hosting zapewnia: cmHost