Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów  i maszyn dla Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy w ilości:

– olej napędowy – 40 000 l

– benzyna bezołowiowa – 3 500l

– skroplony gaz ropopochodny (LPG) – 1 000l

Oferty należy składać w:

Przedsiębiorstwie Usługowym Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

ul. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica

Pokój nr 6  – do dnia 02-12-2019 do godz. 12:00

Miejsce otwarcia ofert:

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica

Pokój nr 6 – dnia 02-12-2019 o godz. 12:15

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media Group, Hosting zapewnia: cmHost