PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej, posiadającej deklarację zgodności CE ładowarki teleskopowej.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Koperta powinna posiadać następujące oznaczenia:

1) nazwę i adres Zamawiającego :

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.

  1. Kolejowa17

13-100 NIDZICA

2) nazwę zamówienia,

3) nazwę i dokładny adres Wykonawcy.

Ofertę należy złożyć do dnia 15.02.2018 r. godz. 1400

osobiście w siedzibie Spółki (pokój nr 6)ul. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica,

– pocztą lub przesyłką kurierską na adres Spółki – Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica.

 

OSOBA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:

Wiceprezes Zarządu : Paweł Łazicki – 606-925-140 , p.lazicki@pugknidzica.com.pl

Zapytanie ofertowe

SIWZ

Otrzymane pytania do zapytania ofertowego

Pytania do zapytania ofertowego II

Pytania do zapytania ofertowego III

Zawiadomienie o wyborze oferty

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017-2022 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media, Hosting zapewnia: cmHost