ZAPYTANIE OFERTOWE:

 dotyczy: wykonania pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy Nidzica, zarządzanych przez PUGK Sp. z o.o.  według załączonego wykazu.

 

Przedmiot zamówienia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy Nidzica według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.), polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.
  2. Z przeprowadzonych przeglądów poszczególnych budynków należy sporządzić protokół w wersji papierowej wraz z dokumentacją fotograficzną.

Informacje dotyczące składania ofert:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

Ofertę należy złożyć do 08.05.2017r. do godz. 1000:

  • osobiście w siedzibie Spółki – ul. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica,
  • pocztą na adres Spółki – Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica,
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pugknidzica.com.pl

Miejsce otwarcia ofert:

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica

Pokój nr 6 – dnia 08-05-2017 o godz. 10:15

 Osoba do kontaktu z oferentami:

Wojciech Wasilewski  – e-mail  w.wasilewski@pugknidzica.com.pl  tel. 502 – 731 – 044 w godz. 700 – 1400.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Umowa

Protokół z otwarcia ofert

 

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media Group, Hosting zapewnia: cmHost