Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 17 zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie w formie leasingu operacyjnego  dostawy  zamiatarki ciągnionej Pronar ZMC 2.0.

Ofertę należy złożyć do 27.03.2017r. do godz. 1000:

  • osobiście w siedzibie Spółki – ul. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica,
  • pocztą na adres Spółki – Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pugknidzica.com.pl

Miejsce otwarcia ofert:

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica, pokój nr 6 – dnia 27-03-2017 o godz. 10:30

Załącznik nr 1

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zamiatarka

Pytanie do Zamawiającego

Protokół z sesji otwarcia

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017-2022 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media, Hosting zapewnia: cmHost