Od roku 2012 w Spółce powołano nowy Zakład Budowlany pod kierownictwem Pana Wojciecha Wasilewskiego. W związku z potrzebą wykonywania częstych remontów m.in. obiektów stanowiących własność Gminy, a także z rozpoczęciem własnej produkcji elementów betonowych do budowania pieczar, Zarząd Spółki postanowił utworzyć własną „grupę remontową”. Zakład Budowlany zajmuje się głównie remontami obiektów gminnych, utrzymaniem ich w odpowiednim stanie technicznym.

W zakładzie zatrudnionych jest obecnie 8 osób.

Najważniejsze remonty, naprawy i inwestycje wykonane przez Zakład Budowlany:

remont remizy ochotniczej straży pożarnej w Bolejnach,

budowa garażu 4 – stanowiskowego przy ul. Kolejowej,

rozbudowa domu pogrzebowego przy ul. Tatarskiej,

produkcja i montaż pieczar na cmentarzu komunalnym,

– rozbiórki,

– bieżące prace remontowe i konserwacyjne w budynkach gminnych i wspólnot mieszkaniowych,

– remont alejki na Cmentarzu Komunalnym,

– remont fontanny i alejek w parku im. Gregoroviusa,

– remont szaletu miejskiego.