Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje, że 17 maja 2017 r. podpisało w Olsztynie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę pożyczki nr 00011/17/11044/OA-ME/P projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE”.

Zakres projektu objęty dofinansowaniem to budowa źródła ciepła wykorzystującego paliwo OZE, przebudowa sieci cieplnej podzielona na 3 zadania, przebudowa i budowa węzłów ciepłowniczych w ilości 48 szt.

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 18.098.965,10 zł

Wysokość udzielonej pożyczki wynosi 8.933.832 zł