Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy informuje
o przystąpieniu do sprzedaży w formie przetargu ofertowego garaży wchodzących w skład budynku garażowego złożonego z dziesięciu boksów garażowych (nr 67-76 ) położonego na działce o pow. 0,1882 ha, nr 7/1 obręb 4 m. Nidzica przy ul. Ogrodowej.

Przedmiotem sprzedaży jest 10 udziałów po 1/20 w w/w nieruchomości wraz
z boksem garażowym. Nabywca  jednego boksu staje się właścicielem udziału wynoszącego 1/20 części powyższej nieruchomości.

Cena wywoławcza za udział 35.000,00 złotych netto 43.050,00 zł z podatkiem Vat 23%.

Oferty należy składać w formie  papierowej do sekretariatu Spółki na adres: ul. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica do dnia 14 maja 2020 r.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media Group, Hosting zapewnia: cmHost