Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje, że 30 czerwca 2017 r. podpisało w Warszawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0046/16-00 Projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy – poprawa efektywności dystrybucji ciepła” nr POIS.01.05.00-00-0046/16 w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Zakres projektu objęty dofinansowaniem to budowa i przebudowa sieci cieplnej podzielona na 3 zadania:

Zadanie 1. Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami oraz rozbiórką istniejącej sieci cieplnej kanałowej i istniejącej komory ciepłowniczej K-2 w rejonie ul. Warszawskiej w Nidzicy – średnice 2xdn32/110 – 2xdn100/200, długość ok. L=0,38 km

Zadanie 2. Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami oraz rozbiórką istniejącej sieci ciplnej kanałowej w rejonie ul. Kościuszki, XXX-lecia, Mickiewicza, Słowackiego i 1 Maja w Nidzicy – średnice 2xdn40/110 – 2xdn 150/250, długość ok. 0,98 km

Zadanie 3. Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami oraz rozbiórką istniejącej sieci cieplnej kanałowej w rejonie ul. 1 Maja w Nidzicy – średnice 2xdn32/110 – 2xdn150/250, długość ok. L=1,07 km

Łączna ilość przebudowanych i wybudowanych węzłów ciepłowniczych wyniesie – 48 szt.

Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez poprawę efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, a także wymianę i budowę węzłów cieplnych, co prowadzić ma do zmniejszenia strat ciepła sieci cieplnej i strat ciepła w węzłach cieplnych. Wynikiem wdrożenia projektu będzie zmniejszenie energii pierwotnej, które pociągnie za sobą zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, m.in. emisji CO2.

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 5 321 815,10 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 4 528 757,19 zł

Wysokość dofinansowania Projektu wynosi 3 849 443,61 zł