W związku z organizacją sprzedaży zniczy i kwiatów w okresie święta Wszystkich Świętych 2021 roku zapraszamy do skorzystania z miejsc handlowych, które zlokalizowane będę przy ulicy Tatarskiej w Nidzicy, przed parkingiem dla samochodów osobowych, po lewej stronie. Dokładna lokalizacja przedstawiona jest na zdjęciach. Osoby chętne do korzystania z miejsc mogą swoje oferty składać w formie papierowej w sekretariacie PUGK, znajdującego się biurze przy ulicy Kolejowej 17 w Nidzicy lub drogą elektroniczną pod adresem email: sekretariat@pugknidzica.com.pl do dnia 21.10.2021 r. Oferta musi zawierać wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury, proponowaną cenę, dane teleadresowe oferenta. Cena wywoławcza jednego miejsca wynosi 1 000,00 złotych brutto. O kolejności przydziału miejsca decyduje wartość oferty lub jej data wpływu. Planowanych jest 7 miejsc, które numerowane będą od 1 do 7 licząc od parkingu. Informację o wynikach przekażemy do osób zainteresowanych do 22.10.2021 r. Więcej szczegółów pod numerem telefonu 896252428 lub 896252262.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017-2022 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media, Hosting zapewnia: cmHost