Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja sieci cieplnej z przyłączami od budynku Żeromskiego 4 do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ul. Wyborskiej 12 wraz z podłączeniem Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Wyborskiej 10 oraz budynku PSS Społem przy ul. Plac Wolności 9. Zakres projektu oznaczony został na mapie – T 5.1 – budynek ZSZiO (18) oraz przyłącza do 17 węzłów cieplnych.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert w formie elektronicznej upływa dnia 07.04.2021 r. do godz. 10oo 07.04.2021 r. do godz. 1015

Do pobrania:

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017-2022 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media, Hosting zapewnia: cmHost