Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn dla Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy w ilości:

L.p. Nazwa artykułu Kod CPV Jednostka Ilość do zakupienia – l
1 Olej napędowy 09134100 – 8 Litr 30 000,00
2 Benzyna bezołowiowa 09132100 – 4 Litr 5 000,00
3 Skroplony gaz ropopochodny(LPG) 09133000 – 0 Litr 1 000,00

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać w:

            Przedsiębiorstwie Usługowym Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

            ul. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica

            Pokój nr 6  – do dnia 01-12-2020 do godz. 12:00

Miejsce otwarcia ofert:

            Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

            ul. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica

            Pokój nr 6 – dnia 01-12-2020 o godz. 12:15

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media Group, Hosting zapewnia: cmHost