Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Nidzicy informuje, że:

1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 246/2019 Burmistrza Nidzicy w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych czynszu z tytułu najmu gruntu z przeznaczeniem  na miejsce posadowienia garażu blaszanego/obiektu gospodarczego i gruntu zabudowanego garażem murowanym/pomieszczeniem gospodarczym oraz stawek jednostkowych czynszu najmu garaży murowanych/pomieszczeń gospodarczych z dniem 01 lipca 2019r. obowiązują nowe stawki jednostkowe netto czynszu w wysokości:

1,80 zł/m2 – za najem gruntu z przeznaczeniem na miejsce posadowienia garażu blaszanego/obiektu gospodarczego;

2,40 zł/m2 – za najem gruntu zabudowanego garażem murowanym wybudowanym ze środków własnych najemcy;

2,40 zł/m2 – za najem garażu murowanego wybudowanego ze środków własnych najemcy;

3,80 zł/m2 – za najem gruntu zabudowanego garażem murowanym komunalnym;

3,80 zł/m2 – za najem garażu murowanego komunalnego;

2,90 zł/m2 – za najem gruntu zabudowanego pomieszczeniem gospodarczym;

2,90 zł/m2 – za najem pomieszczenia gospodarczego.

2. Zgodnie z Zarządzeniem nr 247/2019 Burmistrz Nidzicy w sprawie ustalenia stawki jednostkowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nidzica  z dniem 01 października 2019r. obowiązuje nowa stawka za m2 powierzchni jednostkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 3,50zł/m2

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2017 PUGK Nidzica. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: Chili Media Group, Hosting zapewnia: cmHost